IKT


 Plassering: 2. etasje, G-bygget, vegg i vegg med biblioteket