Super Mario Kart

Alle klasser på Vg1 (studiespes , MD, MK og yrkesfag) og på Vg2 studiespes., MD og MK inviteres til å delta i Ole Vig-mesterskap i Super-Mario kart. Det må avholdes kvalifiseringsrunder i hver klasse. Klassen må selv organisere kvalifiseringsrunden. Finn en ledig time og et ledig klasserom og avtal hvordan dere vil gjøre det! Spør kontaktlærer om hjelp hvis det blir vanskelig. Skolen har bare en spillkonsoll, så det er fint hvis noen kan stille med egen konsoll til klassekvalifiseringa (hvis umulig kan utstyr lånes av IT). Klassens vinner meldes inn ved hjelp av dette skjemaet. Vinnerne går videre til finalerunder 17. og 18. juni. Finalerundene vil foregå på storskjermen i kantina.