Tiltakskort

Ole Vig videregående skole


Tiltakskort ved brann

Lærer som har undervisning på det tidspunkt hvor alarm utløses har følgende ansvar:

  1. Lukke alle vinduer i undervisningsrommet.
  2. Lede alle i klassen samlet til oppstillingsplass.
  3. Husk at dør til klasserom bare lukkes, ikke låses.
  4. Telle opp antall elever og melde eventuelle avvik til ansvarlig på oppstillingsplass.
  5. Observere og melde inn hendelser som har betydning for slokkemannskap eller brannvernarbeidet.

Ingen skal gå inn på skolen igjen før man har fått beskjed om at det er tillatt (gjelder også ved øvelse).