Microsoft Teams - Møter og anrop

Videoen over viser deg hvordan du foretar anrop og setter opp møter i Microsoft Teams.